7.3.2021 Penetrace SDK povrchů

Stále se potýkáme s problémem jestli hotové SDK konstrukce mají penetrovat sádrokartonáři nebo malíři. Po zkušenostestech na některých zakázkách (převážně rodinná výstavba) kdy si finální malbu provádí sám majitel zastáváme názor že penetrovat by měl sádrokartonář a předávat dílo připravené k finální malbě.

V minulosti jsme využívali penetraci na SDK konstrukce SHEETROCK FIRST COAT která byla stále hůře dostupná. Z tohoto důvodu jsme hledali podobnou penetraci která povrch zpenetruje a současně podmaluje.

V současné době spolupracujeme s firmou JO&JO Kolín s.r.o. která nám dodává penetraci podobného složení viz.předchozí penetrace s názvem JOB – Z. Veškeré námi dodávané SDK konstrukce předáváme zásadně zpenetrované.

TL_JOB_Z

Prohlášení JOB-Z

SDK penetrovaný penetrací JOB-Z